Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Āpastambaśrautasūtra
Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 10, 5, 10.0 agnaye vājasṛte 'ṣṭākapālaṃ nirvapet saṃgrāme //
KS, 10, 5, 11.0 agnir vai devānāṃ vājasṛt //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 2, 1, 10, 23.0 agnaye vājasṛte 'ṣṭākapālaṃ nirvapet saṃgrāme //
MS, 2, 1, 10, 25.0 agnir vai devānāṃ vājasṛt //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 18, 6, 17.2 vājasṛta itarān surāgrahān //
Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī
KādSvīSComm zu KādSvīS, 28.1, 3.0 tathā cāyam arthaḥ vājapeye tu grahaṇamātrasyaivābhyanujñānaṃ prāśanābhyanujñānaṃ tu tṛtīyavarṇasyaiva tathā cānuśravikavākyaṃ vimāthaṃ kurvate vājasṛta iti //