Occurrences

Āpastambaśrautasūtra
Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī

Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 18, 6, 17.2 vājasṛta itarān surāgrahān //
Commentary on the Kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī
KādSvīSComm zu KādSvīS, 28.1, 3.0 tathā cāyam arthaḥ vājapeye tu grahaṇamātrasyaivābhyanujñānaṃ prāśanābhyanujñānaṃ tu tṛtīyavarṇasyaiva tathā cānuśravikavākyaṃ vimāthaṃ kurvate vājasṛta iti //