Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Divyāvadāna

Mahābhārata
MBh, 6, 92, 47.2 hatānām apaviddhāni kalāpāśca mahādhanāḥ //
MBh, 12, 112, 58.2 mūrkhāṇāṃ paṇḍitā dveṣyā daridrāṇāṃ mahādhanāḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 32, 3.1 rūpājīvāśca śālinyo vaṇijaś ca mahādhanāḥ /
Divyāvadāna
Divyāv, 20, 34.1 atha rājñaḥ kanakavarṇasya muhūrtaṃ śocitvā etadabhavat ya ime āḍhyā mahādhanā mahābhogās te śakṣyanti yāpayitum //