Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bhāgavatapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 2, 28, 53.1 vāsāṃsi ca mahārhāṇi maṇīṃścaiva mahādhanān /
MBh, 4, 5, 24.1 khaḍgāṃśca pītān dīrghāṃśca kalāpāṃśca mahādhanān /
MBh, 12, 165, 17.2 vajrānmahādhanāṃścaiva vaiḍūryājinarāṅkavān //
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 12, 24.2 dadarśa paurān vividhān mahādhanān upasthitān dvāram upetya viṣṭhitān //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 22, 23.1 śatarūpā mahārājñī pāribarhān mahādhanān /