Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 90.1 bhūtāntarātmā kūṭasthā mahāpuruṣasaṃjñitā /
KūPur, 1, 11, 136.2 parāvaravidhānajñā mahāpuruṣapūrvajā //
KūPur, 1, 15, 35.2 mahāpuruṣamavyaktaṃ yayau daityamahāpuram //