Occurrences

Arthaśāstra
Mahābhārata
Bhāratamañjarī
Kathāsaritsāgara

Arthaśāstra
ArthaŚ, 1, 10, 7.1 parivrājikā labdhaviśvāsāntaḥpure kṛtasatkārā mahāmātram ekaikam upajapet rājamahiṣī tvāṃ kāmayate kṛtasamāgamopāyā mahān arthaśca te bhaviṣyati iti //
Mahābhārata
MBh, 3, 270, 11.1 taṃ rākṣasamahāmātram āpatantaṃ sapatnajit /
MBh, 5, 22, 36.1 janārdanaṃ cāpi sametya tāta mahāmātraṃ vīryavatām udāram /
MBh, 6, 112, 95.1 taṃ bhāratamahāmātraṃ pāṇḍavānāṃ mahārathaḥ /
MBh, 7, 8, 22.1 divi śakram iva śreṣṭhaṃ mahāmātraṃ dhanurbhṛtām /
MBh, 15, 6, 19.1 saṃjayaṃ ca mahāmātraṃ kṛpaṃ cāpi mahāratham /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 726.1 tasminkṣaṇe samāhūya mahāmātraṃ prarocanam /
Kathāsaritsāgara
KSS, 2, 5, 15.2 sarvādhoraṇasaṃyuktaṃ mahāmātraṃ ca sākarot //