Occurrences

Rāmāyaṇa
Kāvyādarśa

Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 3, 12.1 siṃhaskandhau mahāsattvau samadāv iva govṛṣau /
Rām, Su, 37, 40.2 tvatsakāśaṃ mahāsattvau nṛsiṃhāvāgamiṣyataḥ //
Kāvyādarśa
KāvĀ, Dvitīyaḥ paricchedaḥ, 185.1 tvaṃ samudraś ca durvārau mahāsattvau satejasau /