Occurrences

Rāmāyaṇa
Skandapurāṇa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 61, 21.1 rājasiṃha mahāsattva śīghraṃ gacchāvahe sadaḥ /
Rām, Ār, 64, 30.2 gṛdhrarāja mahāsattva saṃskṛtaś ca mayā vraja //
Skandapurāṇa
SkPur, 12, 40.1 grāharāja mahāsattva bālakaṃ hy ekaputrakam /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 85, 22.3 sādhu sādhu mahāsattva tuṣṭo 'haṃ tapasā tava //