Occurrences

Sātvatatantra

Sātvatatantra
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 164.1 nandyādipramathadhvaṃsī līlājitamaheśvaraḥ /
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 211.2 kapardī śaṃkaraḥ śūlī tryakṣo 'bhedyo maheśvaraḥ //
SātT, 9, 6.2 kalpitair āgamair nityaṃ māṃ gopāya maheśvara //
SātT, 9, 26.1 bhavān mahābhāgavataḥ kumārādyā maheśvarāḥ /
SātT, 9, 34.1 tanniṣedhe kathaṃ śrautaṃ smārtaṃ karma maheśvara /