Occurrences

Mahābhārata
Daśakumāracarita
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 3, 186, 78.1 nirmanuṣye mahīpāla niḥśvāpadamahīruhe /
Daśakumāracarita
DKCar, 1, 4, 13.2 anyadā bandhupālaḥ śakunairbhavadgatiṃ prekṣiṣyamāṇaḥ puropāntavihāravanaṃ mayā sahopetya kasmiṃścinmahīruhe śakuntavacanāni śṛṇvannatiṣṭhat //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 851.1 tayoḥ pravṛtte samare niḥśeṣitamahīruhe /