Occurrences

Rāmāyaṇa
Amarakośa
Kirātārjunīya
Abhidhānacintāmaṇi
Nighaṇṭuśeṣa

Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 74, 12.1 sa sudhākuṭṭimatalaḥ prapuṣpitamahīruhaḥ /
Amarakośa
AKośa, 2, 54.1 vṛkṣo mahīruhaḥ śākhī viṭapī pādapastaruḥ /
Kirātārjunīya
Kir, 8, 21.2 mahīruhaḥ puṣpasugandhir ādade vapurguṇocchrāyam ivāṅganājanaḥ //
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 1, 21.1 ekendriyāḥ pṛthivyambutejovāyumahīruhaḥ /
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 41.1 vṛkṣāmle syādamlavṛkṣas tintiḍīko mahīruhaḥ /