Occurrences

Mahābhārata
Liṅgapurāṇa
Viṣṇupurāṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 155, 17.1 salilāvartasaṃjātaiḥ puṣpitaiś ca mahīruhaiḥ /
MBh, 8, 66, 39.2 mahīruhair ācitasānukandaro yathā mahendraḥ śubhakarṇikāravān //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 92, 26.2 ā mūlāt phalanicitaiḥ kvacidviśālairuttuṅgaiḥ panasamahīruhairupetam //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 6, 8, 25.1 sarīsṛpair vihaṃgaiś ca palāśādyair mahīruhaiḥ /