Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Cikitsitasthāna, 6, 52.2 kvāthaṃ tathābhayāśuṇṭhīmādrīpītadrukaṭphalāt //
AHS, Cikitsitasthāna, 9, 7.2 śuṇṭhīghanavacāmādrībilvavatsakahiṅgu vā //
AHS, Cikitsitasthāna, 10, 53.1 hiṅgutiktāvacāmādrīpāṭhendrayavagokṣuram /
AHS, Cikitsitasthāna, 12, 18.2 paṭolamustamañjiṣṭhāmādrībhallātakaiḥ pacet //
AHS, Cikitsitasthāna, 15, 71.1 śuṇṭhīṃ mādrīṃ ghanaṃ kuṣṭhaṃ saralaṃ paṭupañcakam /
AHS, Cikitsitasthāna, 17, 26.2 hiṃsrākośātakīmādrītālaparṇījayantibhiḥ //
AHS, Utt., 2, 24.2 niśādiṃ vāthavā mādrīpāṭhātiktāghanāmayān //
AHS, Utt., 20, 15.2 vyoṣorubūkakṛmijiddārumādrīgadeṅgudam //