Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 45, 1.2 gāndhārī caiva mādrī ca vṛṣṇibhārye babhūvatuḥ /
MPur, 45, 2.1 mādrī yudhājitaṃ putraṃ tato vai devamīḍhuṣam /
MPur, 47, 14.2 suśīlā ca tathā mādrī kauśalyā vijayā tathā /
MPur, 50, 48.2 mādrī kuntī tathā caiva pāṇḍorbhārye babhūvatuḥ //
MPur, 50, 50.2 nakulaṃ sahadevaṃ ca mādryaśvibhyāmajījanat //
MPur, 50, 55.1 suhotraṃ tanayaṃ mādrī sahadevādasūyata /