Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Mahābhārata
MBh, 1, 214, 17.12 mānanārhaṃ ca sarveṣāṃ devadānavarakṣasām /
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 58, 14.1 aśvinor mānanārthaṃ hi sarvalokapitāmahaḥ /
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 7, 45.1 tasya bhagavataḥ satkārārthāya gurukārārthāya mānanārthāya pūjanārthāya arcanārthāya apacāyanārthāya upasaṃkrāntāḥ //