Occurrences

Kauśikasūtra

Kauśikasūtra
KauśS, 4, 2, 24.0 mārutānyapihitaḥ //