Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Śatapathabrāhmaṇa

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 10, 11, 67.0 aindrasyaindrīm anūcya mārutyā yajet //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 2, 1, 9, 8.0 aindrasyaindrīm anūcya mārutyā yajet //
Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 4, 5, 2, 17.2 prathamāvaśānteṣv aṅgāreṣv etaṃ soṣṇīṣaṃ garbhamādatte taṃ prāṅ tiṣṭhañjuhoti mārutyarcā maruto yasya hi kṣaye pāthā divo vimahasaḥ sa sugopātamo jana iti na svāhākaroty ahutādo vai devānām maruto viḍ ahutamivaitad yad asvāhākṛtaṃ devānāṃ vai marutas tadenam marutsveva pratiṣṭhāpayati //