Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Kauśikasūtra
Āpastambaśrautasūtra

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 4, 27, 6.1 yadīd idaṃ maruto mārutena yadi devā daivyenedṛg āra /
Kauśikasūtra
KauśS, 5, 4, 7.0 mārutaṃ kṣīraudanaṃ mārutaśṛtaṃ mārutaiḥ paristīrya mārutena sruveṇa mārutenājyena varuṇāya trir juhoti //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 18, 19, 15.1 atra mārutena vaiśvadevyā ca pracarati //