Occurrences

Aṣṭāṅganighaṇṭu
Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Nighaṇṭuśeṣa
Rājanighaṇṭu
Bhāvaprakāśa

Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 11.2 mudgaparṇī sahā sūpyaparṇī mārjāragandhikā //
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 134.1 mudgaparṇī kṣudrasahā śimbī mārjāragandhikā /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 81.2 vanajā riṅgaṇī śivī siṃhī mārjāragandhikā //
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 193.1 mudgaparṇyāṃ kākamudgā vanyā mārjāragandhikā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 34.1 mudgaparṇī kṣudrasahā śimbī mārjāragandhikā /
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, Guḍūcyādivarga, 53.1 kākamudgā ca sā proktā tathā mārjāragandhikā /