Occurrences

Bhāvaprakāśa

Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, Guḍūcyādivarga, 53.1 kākamudgā ca sā proktā tathā mārjāragandhikā /