Occurrences

Amarakośa
Rājanighaṇṭu

Amarakośa
AKośa, 2, 157.1 tribhaṇḍī rocanī śyāmāpālindhyau tu suṣeṇikā /
AKośa, 2, 195.1 kāmpilyaḥ karkaśaścandro raktāṅgo rocanītyapi /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pipp., 158.2 bhadrā rūkṣā rocanī cānukūlā niḥśalyā syād vakradantā viśalyā //
RājNigh, Āmr, 157.2 vṛṣyā vṛttaphalā caiva rocanī śarabhūhvayā //
RājNigh, Ekārthādivarga, Ekārthavarga, 14.1 rocanī nārikele ca bhūdhātryāṃ cāruhā smṛtā /