Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 1, 11.2 pīnavakṣā viśālākṣo lakṣmīvāñ śubhalakṣaṇaḥ //
Rām, Ay, 2, 11.1 anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ /
Rām, Ki, 29, 14.2 dadarśa paryupāvṛtto lakṣmīvāṃl lakṣmaṇo 'grajam //
Rām, Ki, 40, 27.1 tam atikramya lakṣmīvān samudre śatayojane /
Rām, Su, 2, 14.1 samāsādya ca lakṣmīvāṃl laṅkāṃ rāvaṇapālitām /
Rām, Su, 5, 2.1 āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam /
Rām, Su, 5, 26.2 āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam //
Rām, Su, 15, 19.1 lakṣayāmāsa lakṣmīvān hanūmāñ janakātmajām /
Rām, Su, 29, 3.2 mukhyaścekṣvākuvaṃśasya lakṣmīvāṃllakṣmivardhanaḥ //
Rām, Su, 33, 52.1 aṅgado nāma lakṣmīvān vālisūnur mahābalaḥ /
Rām, Su, 35, 33.2 cintayāmāsa lakṣmīvānnavaṃ paribhavaṃ kṛtam //
Rām, Su, 36, 47.1 vṛddhopasevī lakṣmīvāñ śakto na bahubhāṣitā /
Rām, Yu, 30, 25.1 tāṃ samṛddhāṃ samṛddhārtho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ /
Rām, Yu, 78, 30.2 lakṣmīvāṃl lakṣmaṇo vākyam arthasādhakam ātmanaḥ //
Rām, Yu, 116, 16.2 lakṣmaṇasya ca lakṣmīvān ikṣvākukulavardhanaḥ //