Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Kirātārjunīya
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Suśrutasaṃhitā

Mahābhārata
MBh, 1, 168, 18.1 sa hi tāṃ pūrayāmāsa lakṣmyā lakṣmīvatāṃ varaḥ /
MBh, 2, 33, 10.1 tāṃ tu lakṣmīvato lakṣmīṃ tadā yajñavidhānajām /
MBh, 3, 261, 28.1 tam anvagacchallakṣmīvān dhanuṣmāṃllakṣmaṇas tadā /
MBh, 5, 47, 39.1 hrīmānmanīṣī balavānmanasvī sa lakṣmīvān somakānāṃ prabarhaḥ /
MBh, 5, 52, 8.1 darśanīyo manasvī ca lakṣmīvān brahmavarcasī /
MBh, 10, 5, 5.2 nivartate tu lakṣmīvānnālakṣmīvānnivartate //
MBh, 12, 91, 6.1 rājā paramadharmātmā lakṣmīvān pāpa ucyate /
MBh, 14, 81, 14.1 utthite puruṣavyāghre punar lakṣmīvati prabho /
MBh, 18, 2, 46.1 mahendra iva lakṣmīvān āste paramapūjitaḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 1, 11.2 pīnavakṣā viśālākṣo lakṣmīvāñ śubhalakṣaṇaḥ //
Rām, Ay, 2, 11.1 anurūpaḥ sa vo nātho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ /
Rām, Ki, 29, 14.2 dadarśa paryupāvṛtto lakṣmīvāṃl lakṣmaṇo 'grajam //
Rām, Ki, 40, 27.1 tam atikramya lakṣmīvān samudre śatayojane /
Rām, Su, 2, 14.1 samāsādya ca lakṣmīvāṃl laṅkāṃ rāvaṇapālitām /
Rām, Su, 5, 2.1 āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam /
Rām, Su, 5, 26.2 āsasādātha lakṣmīvān rākṣasendraniveśanam //
Rām, Su, 15, 19.1 lakṣayāmāsa lakṣmīvān hanūmāñ janakātmajām /
Rām, Su, 29, 3.2 mukhyaścekṣvākuvaṃśasya lakṣmīvāṃllakṣmivardhanaḥ //
Rām, Su, 33, 52.1 aṅgado nāma lakṣmīvān vālisūnur mahābalaḥ /
Rām, Su, 35, 33.2 cintayāmāsa lakṣmīvānnavaṃ paribhavaṃ kṛtam //
Rām, Su, 36, 47.1 vṛddhopasevī lakṣmīvāñ śakto na bahubhāṣitā /
Rām, Yu, 30, 25.1 tāṃ samṛddhāṃ samṛddhārtho lakṣmīvāṃl lakṣmaṇāgrajaḥ /
Rām, Yu, 78, 30.2 lakṣmīvāṃl lakṣmaṇo vākyam arthasādhakam ātmanaḥ //
Rām, Yu, 116, 16.2 lakṣmaṇasya ca lakṣmīvān ikṣvākukulavardhanaḥ //
Kirātārjunīya
Kir, 12, 54.2 pracchannas tarugahanaiḥ sagulmajālair lakṣmīvān anupadam asya sampratasthe //
Kir, 15, 53.1 sampaśyatām iti śivena vitāyamānaṃ lakṣmīvataḥ kṣitipates tanayasya vīryam /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 2, 6, 92.2 alakṣmīvṛttamanagho lakṣmīvāllabhate gatim //
Matsyapurāṇa
MPur, 101, 20.1 sa vaiṣṇavaṃ padaṃ yāti lakṣmīvāñjanmajanmani /
MPur, 154, 110.1 krameṇa vṛddhimānītā lakṣmīvānalasairbudhaiḥ /
MPur, 163, 76.1 giripuṣpitakaścaiva lakṣmīvānpriyadarśanaḥ /
Suśrutasaṃhitā
Su, Śār., 4, 73.1 śuklākṣaḥ sthirakuṭilālinīlakeśo lakṣmīvān jaladamṛdaṅgasiṃhaghoṣaḥ /