Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 57, 31.1 upāyo dṛśyatāṃ kaścil laṅghane lavaṇāmbhasaḥ /
Rām, Su, 1, 46.1 sāravanto 'tha ye vṛkṣā nyamajjaṃl lavaṇāmbhasi /
Rām, Su, 1, 67.1 vikarṣann ūrmijālāni bṛhanti lavaṇāmbhasi /
Rām, Su, 1, 70.2 tasya sā śuśubhe chāyā vitatā lavaṇāmbhasi //
Rām, Su, 1, 89.1 hiraṇyanābho maināko niśamya lavaṇāmbhasaḥ /
Rām, Su, 1, 170.2 dadarśa sa mahāsattvam utthitaṃ lavaṇāmbhasi //
Rām, Su, 54, 16.2 dakṣiṇād uttaraṃ pāraṃ prārthayaṃllavaṇāmbhasaḥ //
Rām, Su, 56, 42.1 sā visṛṣṭabhujā bhīmā papāta lavaṇāmbhasi /
Rām, Yu, 40, 34.2 nipetur bhagnaviṭapāḥ samūlā lavaṇāmbhasi //