Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 1, 16, 19.2 vilayaṃ samupājagmuḥ śataśo lavaṇāmbhasi //
MBh, 1, 17, 10.1 tataḥ pravṛttaḥ saṃgrāmaḥ samīpe lavaṇāmbhasaḥ /
MBh, 3, 185, 38.2 vegena mahatā nāvaṃ prākarṣallavaṇāmbhasi //
MBh, 17, 1, 42.1 tataste tūttareṇaiva tīreṇa lavaṇāmbhasaḥ /