Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Saundarānanda
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 1, 16, 19.2 vilayaṃ samupājagmuḥ śataśo lavaṇāmbhasi //
MBh, 1, 17, 10.1 tataḥ pravṛttaḥ saṃgrāmaḥ samīpe lavaṇāmbhasaḥ /
MBh, 3, 185, 38.2 vegena mahatā nāvaṃ prākarṣallavaṇāmbhasi //
MBh, 17, 1, 42.1 tataste tūttareṇaiva tīreṇa lavaṇāmbhasaḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 57, 31.1 upāyo dṛśyatāṃ kaścil laṅghane lavaṇāmbhasaḥ /
Rām, Su, 1, 46.1 sāravanto 'tha ye vṛkṣā nyamajjaṃl lavaṇāmbhasi /
Rām, Su, 1, 67.1 vikarṣann ūrmijālāni bṛhanti lavaṇāmbhasi /
Rām, Su, 1, 70.2 tasya sā śuśubhe chāyā vitatā lavaṇāmbhasi //
Rām, Su, 1, 89.1 hiraṇyanābho maināko niśamya lavaṇāmbhasaḥ /
Rām, Su, 1, 170.2 dadarśa sa mahāsattvam utthitaṃ lavaṇāmbhasi //
Rām, Su, 54, 16.2 dakṣiṇād uttaraṃ pāraṃ prārthayaṃllavaṇāmbhasaḥ //
Rām, Su, 56, 42.1 sā visṛṣṭabhujā bhīmā papāta lavaṇāmbhasi /
Rām, Yu, 40, 34.2 nipetur bhagnaviṭapāḥ samūlā lavaṇāmbhasi //
Saundarānanda
SaundĀ, 11, 32.1 tṛptirnāstīndhanairagnernāmbhasā lavaṇāmbhasaḥ /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 18, 284.1 yānapātravipattau ca vipannaṃ lavaṇāmbhasi /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 218, 48.2 sānnidhyaṃ kuru deveśa sāgare lavaṇāmbhasi /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 220, 26.2 sānnidhyaṃ kuru me deva samudra lavaṇāmbhasi /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 220, 28.2 sakṛtsnānādvyapoheta pāpaughaṃ lavaṇāmbhasi //