Occurrences

Mahābhārata
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 1, 60, 25.3 śaṅkhaśca likhitaścaiva sarvaśāstraviśāradau //
MBh, 2, 7, 9.3 śaṅkhaśca likhitaścaiva tathā gauraśirā muniḥ //
MBh, 12, 24, 2.3 śaṅkhaśca likhitaścāstāṃ bhrātarau saṃyatavratau //
MBh, 12, 24, 4.1 tataḥ kadācillikhitaḥ śaṅkhasyāśramam āgamat /
MBh, 12, 24, 5.1 so 'bhigamyāśramaṃ bhrātuḥ śaṅkhasya likhitastadā /
MBh, 12, 24, 11.2 abhyagacchanmahābāho likhitaḥ saṃśitavrataḥ //
MBh, 12, 24, 23.2 tasya tad vacanaṃ śrutvā śaṅkhasya likhitastadā /
MBh, 12, 24, 26.1 likhita uvāca /
MBh, 13, 65, 11.1 āpastambaśca medhāvī śaṅkhaśca likhitastathā /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 99.1 phalāni likhito mohādbhuktavānpraṇayādiva /
BhāMañj, 13, 101.1 ityukto likhitastena sudyumnaṃ vasudhādhipam /