Occurrences

Nighaṇṭuśeṣa

Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 71.2 śigrau śobhāñjanastīkṣṇagandho mūlakapallavaḥ //
NighŚeṣa, 1, 204.1 vaikuṇṭhatīkṣṇagandhaśca dvitīyo vaṭapattrakaḥ /