Occurrences

Amarakośa
Divyāvadāna
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Dhanvantarinighaṇṭu
Nighaṇṭuśeṣa
Rājanighaṇṭu

Amarakośa
AKośa, 2, 80.1 śobhāñjane śigrutīkṣṇagandhakākṣīvamocakāḥ /
Divyāvadāna
Divyāv, 8, 285.0 tīkṣṇagandhā nāma tatrāśīviṣāḥ //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 94.2 śigruḥ śobhāñjanas tīkṣṇagandho bahalapallavaḥ //
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, Candanādivarga, 118.2 sukundras tīkṣṇagandhaśca pālindo bhīṣaṇo balī //
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 71.2 śigrau śobhāñjanastīkṣṇagandho mūlakapallavaḥ //
NighŚeṣa, 1, 204.1 vaikuṇṭhatīkṣṇagandhaśca dvitīyo vaṭapattrakaḥ /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Mūl., 28.1 śobhāñjano nīlaśigrus tīkṣṇagandho janapriyaḥ /