Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 167, 2.2 vṛkṣān bahuvidhān pārtha vahantīṃ tīrajān bahūn //
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 85, 28.2 ājagāma nadī divyā tīrajair bahubhir vṛtā //
Rām, Su, 12, 23.2 kāñcanaistarubhiścitraistīrajair upaśobhitāḥ //