Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 85, 28.2 ājagāma nadī divyā tīrajair bahubhir vṛtā //
Rām, Su, 12, 23.2 kāñcanaistarubhiścitraistīrajair upaśobhitāḥ //