Occurrences

Carakasaṃhitā
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rasaprakāśasudhākara
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda
Bhāvaprakāśa

Carakasaṃhitā
Ca, Cik., 4, 76.1 tugālatāvetasataṇḍulīyaṃ sasārivaṃ mocarasaḥ samaṅgā /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Cikitsitasthāna, 4, 34.1 utkārikā tugākṛṣṇāmadhūlīghṛtanāgaraiḥ /
AHS, Utt., 40, 19.1 śarkarāyāstugāyāśca pippalyāḥ kuḍavena ca /
Suśrutasaṃhitā
Su, Utt., 45, 32.1 lihyācca lājāñjanacūrṇamekamevaṃ sitākṣaudrayutāṃ tugākhyām /
Su, Utt., 52, 17.2 drākṣāṃ sitāṃ māgadhikāṃ ca tulyāṃ saśṛṅgaveraṃ madhukaṃ tugāṃ ca //
Su, Utt., 57, 10.2 mūtre 'vije dviradamūtrayute pacedvā pāṭhāṃ tugāmativiṣāṃ rajanīṃ ca mukhyām //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 42.1 padmakapuṇḍrau vṛddhitugarddhayaḥ śṛṅgy amṛtā daśa jīvanasaṃjñāḥ /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, 2, 50.2 tugākṣīrī tugā vāṃśī vaṃśakṣīrī śubhā sitā //
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 9, 25.2 svarṇakṣīrī tugā pṛthvī viśālā nalikāmalī //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pipp., 185.1 syād vaṃśarocanā vāṃśī tuṅgakṣīrī tugā śubhā /
Ānandakanda
ĀK, 1, 16, 26.1 cāturjātakacoracandanajaladrākṣātugāreṇukaṃ kastūrītagarendukuṅkumajaṭākuṣṭhāśvagandhābdakam /
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, 2, 117.1 syādvaṃśarocanā vāṃśī tugākṣīrī tugā śubhā /