Occurrences

Kātyāyanasmṛti
Bhāgavatapurāṇa
Garuḍapurāṇa

Kātyāyanasmṛti
KātySmṛ, 1, 708.1 tat turye pañcame ṣaṣṭhe saptame 'ṃśe 'ṣṭame 'pi vā /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 1, 3, 9.2 turye dharmakalāsarge naranārāyaṇāv ṛṣī //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 1, 17.1 naranārāyaṇo bhūtvā turye tepe tapo hariḥ /