Occurrences

Viṣṇusmṛti
Yājñavalkyasmṛti
Garuḍapurāṇa
Parāśaradharmasaṃhitā

Viṣṇusmṛti
ViSmṛ, 46, 22.1 piṇyākācāmatakrodakasaktūnām upavāsāntarito 'bhyavahāras tulāpuruṣaḥ //
Yājñavalkyasmṛti
YāSmṛ, 3, 323.2 tulāpuruṣa ity eṣa jñeyaḥ pañcadaśāhikaḥ //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 105, 68.2 tulāpuruṣa ityeṣa jñeyaḥ pañcadaśāhikaḥ //
Parāśaradharmasaṃhitā
ParDhSmṛti, 12, 80.2 cāndrāyaṇaṃ yāvakaṃ tu tulāpuruṣa eva ca //