Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 5, 152, 3.1 sānukarṣāḥ satūṇīrāḥ savarūthāḥ satomarāḥ /
MBh, 9, 23, 12.1 sarve vivṛtatūṇīrāḥ pragṛhītaśarāsanāḥ /
MBh, 14, 73, 3.1 rathino baddhatūṇīrāḥ sadaśvaiḥ samalaṃkṛtaiḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 59, 19.1 viṃśatir daśa cāṣṭau ca tūṇīrā ratham āsthitāḥ /