Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 140, 14.1 gadānāṃ musalānāṃ ca tomarāṇāṃ paraśvadhānām /
MPur, 148, 93.1 mattebhavāhanaprāyās tīkṣṇatomarahetayaḥ /
MPur, 149, 8.2 cakraiśca śaṅkubhiścaiva tomarairaṅkuśaiḥ sitaiḥ //
MPur, 173, 12.2 śobhitaṃ trāsayānaiśca tomaraiśca paraśvadhaiḥ //
MPur, 173, 29.1 pāśaiḥ prāsaiśca parighais tomarāṅkuśapaṭṭiśaiḥ /