Occurrences

Rasendracūḍāmaṇi
Rājanighaṇṭu
Rasakāmadhenu

Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 5, 71.1 tatastripādikāṃ lauhīṃ viniveśya sthirīkṛtām /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Parp., 109.2 ghṛtamaṇḍalikā jñeyā viśvagranthis tripādikā //
Rasakāmadhenu
RKDh, 1, 1, 68.1 sūkṣmacchidrānvitāṃ tatra samāropya tripādikām /
RKDh, 1, 1, 71.4 tripādikātra kācādijā /