Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
Vārāhaśrautasūtra
Āpastambaśrautasūtra

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 2, 6, 5, 24.0 asir vālāpitastho dakṣiṇā śabalo vā trivatso 'bhidhānī vā kesarapāśā //
MS, 2, 7, 20, 40.0 trivatso vayaḥ //
MS, 2, 8, 2, 25.0 trivatso vayaḥ //
MS, 2, 11, 6, 15.0 trivatsaś ca trivatsā ca //
MS, 2, 11, 6, 15.0 trivatsaś ca trivatsā ca //
MS, 3, 11, 11, 4.2 bṛhatī chanda indriyaṃ trivatso gaur vayo dadhuḥ //
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
VSM, 14, 10.6 trivatso vaya uṣṇik chandaḥ /
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 3, 3, 4, 20.1 sāṇḍas trivatso grāvastuto vatsatary unnetur ajaḥ subrahmaṇyasya //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 18, 10, 22.1 trivatsa iti vijñāyate //