Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā
Āpastambaśrautasūtra

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 2, 5, 1, 9.0 yas traitānām uttamo jāyeta taṃ saumāpauṣṇam ālabheta paśukāmaḥ //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 20, 23, 1.2 traitānāṃ prathamajaṃ kālakābhrum aśvibhyāṃ madhyame viśālayūpa ālabhate /