Occurrences

Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 34, 18.1 tīrthaṃ traiyambakaṃ nāma sarvadevanamaskṛtam /
Matsyapurāṇa
MPur, 22, 46.1 tīrthaṃ traiyambakaṃ nāma sarvatīrthanamaskṛtam /
MPur, 101, 67.2 śaivaṃ padamavāpnoti traiyambakamidaṃ vratam //