Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā
Vārāhaśrautasūtra

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 20, 1, 22.0 ta etā diśyā apaśyan //
KS, 20, 11, 11.0 ta etā diśyā apaśyan //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 5, 3, 2, 17.1 ta etā diśyā apaśyan //
TS, 5, 3, 2, 20.1 yad diśyā upadadhāti diśāṃ vidhṛtyai //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 2, 2, 1, 11.1 jyotir asi jyotir me yaccheti hiraṇyeṣṭakāṃ rājñy asi prācī dig iti pañca diśyā lokeṣūpadhāya retaḥsicaṃ retaḥsicau vā viśvakarmā tvā sādayatv antarikṣasya pṛṣṭhe jyotiṣmatīm iti viśvajyotiṣam aparājitā nāmāsīti maṇḍalāṃ sādayati //