Occurrences

Bṛhatkathāślokasaṃgraha

Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 1, 55.1 dīnadīnaṃ tad ākarṇya karṇadāraṇam apriyam /
BKŚS, 1, 55.1 dīnadīnaṃ tad ākarṇya karṇadāraṇam apriyam /
BKŚS, 2, 79.2 viṣādād dīnayā vācā mahīpālam abhāṣata //
BKŚS, 5, 314.1 śokadīnamukhāv āvāṃ dṛṣṭvā vittapater abhūt /
BKŚS, 15, 87.2 mūrdhni cāñjalim ādhāya lajjādīnam abhāṣata //
BKŚS, 17, 43.1 nāgarās tu nyavartanta jalpanto dīnacetasaḥ /
BKŚS, 17, 86.1 tataḥ kañcukinā vaktraṃ kṣaṇād dīnatayā kṛtam /
BKŚS, 17, 166.1 tato gṛhapatir dīnaḥ prārthanābhaṅgaśaṅkayā /
BKŚS, 18, 57.2 dīnamantharam aśrauṣaṃ pramadākranditadhvanim //
BKŚS, 18, 166.1 vilapatyai tathā dīnaṃ karuṇārdrīkṛtāśayaḥ /
BKŚS, 18, 213.1 mādṛśīṃ mātaraṃ dīnāṃ tyaktvā yad upacīyate /
BKŚS, 18, 365.2 ācakṣva nas tato dīnā janatā jīvyatām iti //
BKŚS, 20, 93.2 dīnabhīṣaṇaphetkārāḥ kukkuraiḥ kharabukkitaiḥ //
BKŚS, 21, 86.1 iti cintayatas tasya dīno gṛhapatir gṛhāt /
BKŚS, 22, 66.2 priyālāpaśataprītam ayācata sadīnataḥ //
BKŚS, 24, 44.2 yathā nāgarikair dīnair īkṣito gaṅgarakṣitaḥ //