Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Matsyapurāṇa
Kathāsaritsāgara
Skandapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 57, 57.38 tataḥ prasādayāmāsa svān pitṝn dīnayā girā /
MBh, 5, 186, 36.2 uvāca dīnayā vācā madhye teṣāṃ tapasvinām //
MBh, 9, 53, 21.1 tato 'bravīd rauhiṇeyo nāradaṃ dīnayā girā /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 53, 14.1 sūtasya vacanaṃ śrutvā vācā paramadīnayā /
Rām, Ār, 59, 23.1 uvāca dīnayā vācā duḥkhābhihatacetanaḥ /
Rām, Ār, 60, 1.1 sa dīno dīnayā vācā lakṣmaṇaṃ vākyam abravīt /
Rām, Ār, 63, 13.1 taṃ dīnadīnayā vācā saphenaṃ rudhiraṃ vaman /
Rām, Ki, 12, 28.2 karuṇaṃ dīnayā vācā rāghavaḥ punar abravīt //
Rām, Utt, 47, 2.2 lakṣmaṇaṃ dīnayā vācā uvāca janakātmajā //
Rām, Utt, 51, 7.2 uvāca dīnayā vācā prāñjaliḥ susamāhitaḥ //
Rām, Utt, 63, 14.2 śatrughno dīnayā vācā bāḍham ityeva cābravīt //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 2, 79.2 viṣādād dīnayā vācā mahīpālam abhāṣata //
Matsyapurāṇa
MPur, 21, 5.2 uvāca dīnayā vācā kimetaditi putrakāḥ //
Kathāsaritsāgara
KSS, 1, 6, 32.1 upādhyāyamathābhyarcya tayākiṃcanyadīnayā /
Skandapurāṇa
SkPur, 5, 45.2 maṇḍalasthaṃ mahādevam astauṣīd dīnayā girā //
SkPur, 18, 9.2 sovāca dīnayā vācā rudatī śvaśuraṃ tadā //