Occurrences

Madanapālanighaṇṭu

Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 63.2 duḥsparśā dhāvanī kṣudrā syād vyāghrī duḥpradharṣiṇī //
MPālNigh, Abhayādivarga, 92.1 dhanvayāsas tāmramūlī duḥsparśā syād durālabhā /