Occurrences

Amarakośa
Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Nighaṇṭuśeṣa
Rājanighaṇṭu
Bhāvaprakāśa

Amarakośa
AKośa, 2, 142.2 pracodanī kulī kṣudrā duḥsparśā rāṣṭriketyapi //
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 19.2 durālabhā ca duḥsparśā yāso dhanvayavāsakaḥ //
DhanvNigh, 1, 95.1 kaṇṭakārī tu duḥsparśā kṣudrā vyāghrī nidigdhikā /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 63.2 duḥsparśā dhāvanī kṣudrā syād vyāghrī duḥpradharṣiṇī //
MPālNigh, Abhayādivarga, 92.1 dhanvayāsas tāmramūlī duḥsparśā syād durālabhā /
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 176.2 nidigdhikāyāṃ kaṇṭālī duḥsparśā kaṇṭakārikā //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Guḍ, 51.1 kapiromaphalā guptā duḥsparśā kacchurā jayā /
RājNigh, Śat., 30.1 kaṇṭakārī kaṇṭakinī duḥsparśā duṣpradharṣiṇī /
RājNigh, Śat., 53.2 durālabhā ca duḥsparśā dhanvī dhanvayavāsakaḥ //
RājNigh, Miśrakādivarga, 15.1 bṛhatī cāgnidamanī duḥsparśā ceti tu trayam /
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, Guḍūcyādivarga, 38.1 kaṇṭakārī tu duḥsparśā kṣudrā vyāghrī nidigdhikā /