Occurrences

Bhāgavatapurāṇa

Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 8, 31.2 sūryenduvāyvagnyagamaṃ tridhāmabhiḥ parikramatprādhanikair durāsadam //
BhāgPur, 4, 16, 11.1 durāsado durviṣaha āsanno 'pi vidūravat /
BhāgPur, 10, 2, 17.2 durāsado 'tidurdharṣo bhūtānāṃ saṃbabhūva ha //