Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 129, 34.3 śatayojanaviṣkambhairantaraistaddurāsadam //
MPur, 143, 32.2 sanātanasya dharmasya mūlameva durāsadam //
MPur, 145, 42.2 ityetattapaso rūpaṃ sughoraṃ tu durāsadam //
MPur, 175, 72.1 eṣā durviṣahā māyā devairapi durāsadā /