Occurrences

Kāmasūtra
Matsyapurāṇa
Suśrutasaṃhitā
Dhanvantarinighaṇṭu
Rājanighaṇṭu
Haribhaktivilāsa

Kāmasūtra
KāSū, 5, 1, 16.28 īrṣyālupūticokṣaklībadīrghasūtrakāpuruṣakubjavāmanavirūpamaṇikāragrāmyadurgandhirogivṛddhabhāryāśceti //
Matsyapurāṇa
MPur, 100, 12.1 vapurapyabhūttava punaḥ puruṣāṅgasaṃdhir durgandhisattvabhujagāvaraṇaṃ samantāt /
Suśrutasaṃhitā
Su, Śār., 2, 14.2 durgandhipūyasaṃkāśe majjatulye tathārtave //
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 160.2 kuṣṭhakaṇḍūjvarahare mehadurgandhināśane //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, 12, 117.2 kuṣṭhakaṇḍūjvarahare mehadurgandhināśane //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 1, 58.2 kāladanto 'sitauṣṭhaś ca durgandhiśvāsavāhakaḥ //