Occurrences

Rasaratnasamuccaya

Rasaratnasamuccaya
RRS, 2, 72.2 nihanti sakalānrogāndurjayānanyabheṣajaiḥ /
RRS, 3, 41.3 durjayā bahukālīnā pāmā kaṇḍuḥ suniścitam //
RRS, 16, 17.2 doṣatrayātisāraṃ ca durjayaṃ bheṣajāntaraiḥ //