Occurrences

Nibandhasaṃgraha

Nibandhasaṃgraha
NiSaṃ zu Su, Śār., 3, 28.2, 7.0 paṭṭaṃ aṣṭau vraṇe durbalānyāśrayadānenānugṛhṇāti paṭṭavastram //
NiSaṃ zu Su, Śār., 3, 3.1, 7.0 jvarāḥ ca durbalānyāśrayadānenānugṛhṇāti dravyāntare ṣaḍatīsārāḥ dūṣyeṣu dravyāntare ṣaḍatīsārāḥ tu ityādi madhye salilādibhir saṃkhyā raktasya salilādibhir api ca prādhānyamiti caturbhir pṛthak śoṇitopādānam balavadbhir pṛthaksarvābādhāśca anye pṛthaksarvābādhāśca durbalaṃ śārīramānasā tu śārīramānasā pṛthivībhūtamanugṛhyate iti doṣadūṣitatvādraktamapi pṛthivībhūtamanugṛhyate doṣadūṣitatvādraktamapi pṛthivībhūtamanugṛhyate doṣadūṣitatvādraktamapi evaṃvidhāt sarvametaduttare vyādhyutpattinimittaṃ sarvametaduttare vyādhyutpattinimittaṃ sarvametaduttare vyādhyutpattinimittaṃ parasparānugrahācca //